📸 Concept Color Pastel - Tone x tone

📸 Concept Color Pastel - Tone x tone

Đơn giản nhưng không đơn điệu, đó là thứ Concept Color Pastel thể hiện bằng việc phối màu trang phục theo Tone đồng bộ nhau như vàng - trắng, hồng - xanh - trắng, xanh - trắng...

Ngoài ra trang phục theo Concept các lớp có thể tự chuẩn bị một cách dễ dàng, rất thuận tiện cho các lớp. 

Tham khảo Bảng giá chụp Kỷ yếu

XEM THÊM CONCEPT MADE BY PHIEU

Bài trước Bài sau